அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து கொள்வது ஞானம்

அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்

அறிவ தெங்கே அறிந்த தெங்கே?

Monday, November 26, 2007

Crying In The Rainநமக்கும் இங்கிலிபீஸ் பாட்டுக்கும் கொள்ளை தூரம்...ஆனாலும் அப்பப்ப சில பாட்டு மனசுல தச்சிரும்...அந்த வகையில இந்த பாட்டும்...

இதை நினைவுபடுத்தற மாதிரி தமிழ்பாட்டு யாராவது சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவேன்....

3 comments:

said...

Thats a beautiful song!

said...

இரண்டாம் பத்தியில் வரிகள் ரொம்பவே ஆழமா இருக்கு..ஹ்ம்ம்

said...

I'll never let you see
The way my broken heart is hurting me
I've got my pride and I know how to hide
All the sorrow and pain
I'll do my crying in the rain


If I wait for cloudy skies
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that I still love you
So though the heartaches remain
I'll do my crying in the rain


Raindrops falling from heaven
Will never wash away my misery
But since we're not together
I'll wait for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see


Someday when my crying's done
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool
But till then, darling, you'll never see me complain
I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain
I'll do my crying in the rain