அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து கொள்வது ஞானம்

அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்

அறிவ தெங்கே அறிந்த தெங்கே?

Tuesday, March 25, 2008

தமிழச்சி விவகாரமும், தமிழ்மண நிர்வாகியின் கருத்தும்?

தமிழச்சியின் பதிவுகள் தமிழ்மணத்தில் இருந்து விலக்கப்பட்டது குறித்து இருவேறு கருத்துக்கள் இருந்தாலும்...தமிழச்சியின் இந்த பதிவில் தமிழ்மண நிர்வாகிகளில் ஒருவரான திரு.சுந்தரமூர்த்தி என்பவரின் கருத்தாக இரண்டு பின்னூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன.

இதை அவர்தான் எழுதினாரா என்பது தெரியவில்லை, ஏனெனில் அவரது பதிவில் சமீபத்தில் தான் யாருக்கும் பின்னூட்டமிடவில்லை என கூறியிருக்கிறார்.

தமிழ்மண நிர்வாகி - தமிழச்சி என்கிற தனிப்பட்ட மோதலில் தமிழ்மணத்தின் மற்ற நிர்வாகிகளின் கருத்து என்கிற போர்வையில் தேவையில்லாத பிற ப்ரச்சினைகள் எழ வாய்ப்பிருப்பதால் உடனடியாக தமிழ்மண நிர்வாகம் தங்களது நிலைப் பாட்டினை தெளிவாக்குதல் அவசியம் என நினைக்கிறேன்.....

4 comments:

said...

தமிழச்சியின் பதிவுகள் மீண்டும் தமிழ்மணத்தினால் திரட்டப்பட வேண்டும் என்கிற எனது கருத்தினையும் இந்த இடத்தில் வலியுறுத்துகிறேன்....

said...
This comment has been removed by a blog administrator.
said...

Hello
unless you want to keep this second comment purposely, could it be possible for you to remove the obvious, mal-intentional comment with which someone poorly wanted to make a wrong impression about -/பெயரிலி.

I do not write '-/பெயரிலி' nor 'தூக்கனுமாடா?'

thanks.

said...

நன்றி