அறிந்தறிந்து விடுவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து கொள்வது ஞானம்

அறிந்தறிந்து அறிவது ஞானம்

அறிந்தறிந்து தெளிவது ஞானம்

அறிவ தெங்கே அறிந்த தெங்கே?

Monday, September 17, 2007

தர்பூஸ்தான்...நம்புங்க

இது இங்கில்லை....ஜப்பானில். மேலும் விவரங்கள் தெரிந்தவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.0 comments: